Oferta

W czym możemy Ci pomóc:

Obsługujemy  Klientów  w  zakresie:

-  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych

-  zryczałtowanego  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych

-  podatku  od  towarów  i  usług

-  ubezpieczeń  społecznych.


W  imieniu  Klientów  prowadzimy:

-  księgi  handlowe

-  podatkowe  księgi  przychodów  i  rozchodów

-  ewidencje sprzedaży dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

-  ewidencje  dla  potrzeb  podatku  od  towarów  i  usług.


Sporządzamy  w  imieniu  Klientów:

-  deklaracje  podatkowe

-  deklaracje  ZUS

-  sprawozdania  statystyczne.


Obecnie  obsługujemy  ok.  80  podmiotów  gospodarczych  o  różnym  potencjale.